OUR BLOG

14 מרץ 2019

כשהארי פוטר ביקר בתנ"ך

כשהארי פוטר ביקר בתנ"ך

בספרות הפנטזיה ניתן למצוא סוגים רבים ומגוונים של מערכות קסם. חלקן קסומות ומעורפלות, אחרות מוסדרות בשלל כללים ברורים.

לפני מספר שנים יצר סופר הפנטזיה המורמוני ברנדון סנדרסון סדרת כללים לבניית מערכות קסם, ואלה השפיעו במידה עצומה על הז'אנר, ובמקביל זיכו אותו במטחי ביקורת מצד חובבי פנטזיה קלאסית אפופת מסתורין.

אלא שספר אחד נותר מחוץ לדיונים הללו: התנ"ך.

הייתכן שעל פי התיאוריה הסנדרסונית, התנ"ך הוא הוא ספר הפנטזיה העתיק ביותר בעולם? הייתכן שהוא כולל בתוכו מערכת קסם גלויה לגמרי, שניתן להבין את חוקיה בפשטות בהירה?

בהרצאה נסקור את כללי מערכות הקסם על פי סנדרסון, נבחן לאורם מחדש את הסיפור התנ"כי, וננסה לזהות מי הוא הקוסם הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית.

 (אין צורך בהכרות מוקדמת עם ספרות פנטזיה)

לפרטים נוספים: 050-8345470 | ronigelbfish@gmail.com

admin