0
Browsing Tag

ישראל היום

כריכת "בית מלאכה לכתיבה"

בית מלאכה בלה

אוגוסט 16, 2022

בית מלאכה לכתיבה מוגדר בספריות כספר עיון או ספר הדרכה. אבל בעיני הוא לא בדיוק זה, ולא ממש זה. עבורי הספר הזה הוא הצעת חברות לכותבים באשר הם. הוא…

להמשך קריאה →

כריכת "בית מלאכה לכתיבה"

בית מלאכה לכתיבה

מאי 17, 2020

בית מלאכה לכתיבה מוגדר בספריות כספר עיון או ספר הדרכה. אבל בעיני הוא לא בדיוק זה, ולא ממש זה. עבורי הספר הזה הוא הצעת חברות לכותבים באשר הם. הוא…

להמשך קריאה →

אגם הצללים

מאי 17, 2020

אגם הצללים הוא הספר שהציל אותי. משבר הספר השני הוא לא אגדה, במקרה שלי. הוא התממש במלוא עוזו. אחרי שהתפרסם הספר הראשון שלי פשוט לא הצלחתי לכתוב שום דבר.…

להמשך קריאה →

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other